Make your own free website on Tripod.com

มือใหม่หัดนั่งเครื่อง

1. เอกสารที่ต้องติดตัวระหว่างเดินทาง

2. เงิน ปัจจัยสำคัญในการเดินทาง

3. สิ่งของที่นำเข้า - ออกนอกประเทศ

4. ขั้นตอน เมื่อไปถึงสนามบิน

5. ประเทศที่ต้องขอวีซ่า

6. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสนามบินดอนเมือง

7. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิ

8. เครื่องบิน นั่งตรงไหนปลอดภัยที่สุด

9. ความปลอดภัยเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

10. วิธีบริหารร่างกายเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

11. การดูแลสุขภาพในระหว่าเที่ยวบิน