Make your own free website on Tripod.com

ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อไปถึงสนามบิน

ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อไปถึงสนามบิน.......

เมื่อไปถึงที่สนามบิน อันดับแรกที่เราต้องทำก็คือลงจากรถ ก่อนอื่นต้องแน่ใจ ก่อนนะว่า
มาถูกอาคาร เพราะที่ดอนเมืองมี 2 อาคาร สำหรับการเดินทาง ออกต่างประเทศ และยังมีอีก
1 อาคาร สำหรับสายการบินในประเทศ

เมื่อเราแน่ใจว่ามาถูกอาคารแล้ว ทีนี้ก็ต้องเช็คว่า สายการบินที่เราจะเดินทาง
เคาน์เตอร์สำหรับเช็คอิน หรือตรวจบัตรโดยสาร และสัมภาระอยู่ที่เคาน์เคอร์หมายเลขอะไร
โดยสามารถตรวจดูข้อมูลได้จากจอมอนิเตอร์ภายในอาคารและท่านควรไปถึงที่สนามบิน
ก่อนที่เครื่องบิน จะออกเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และสำหรับ ผู้ที่เดินทางไปกับคณะทัวร์
ควรจะไปถึงเวลาที่ทางบริษัท ทัวร์นัดหมายจะเป็นการดีที่สุด เพื่อความสะดวก ของท่านแก่เจ้าหน้าที่

เมื่อท่านเจอเคาน์เตอร์สำหรับเช็คอินแล้ว ทีนี้ก็ต้องนำสัมภาระของท่าน
ไปทำการผ่านเครื่อง X-RAY และผูกมัดสัมภาระโดยเครื่องอัตโนมัติ (ย้ำ.. นะครับ
ว่าสัมภาระของท่าน ต้องผ่านการตรวจก่อน และต้องมีแถบมัดสัมภาระ จากเครื่อง
ไม่อย่างนั้น กระเป๋าของท่านจะไม่สามารถเดินทางไปกับท่านได้)

นำกระเป๋าและสัมภาระไปเข้าคิวรอการตรวจที่หน้าเคาน์เตอร์ โดยท่านต้องมอบ
เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน คือ… ตั๋วเครื่องบิน - พาสปอรต์
ที่มีวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทางไป (บางประเทศ อาจจะ ไม่มีวีซ่าก็ได้)
สำหรับท่านที่เดินทางไปกับคณะทัวร์ หลังจากที่ท่าน นำกระเป๋าผ่านเครื่อง X-RAY
แล้วก็ให้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ซึ่งคงจะคอยรอรับท่านอยู่ด้วยหน้าตายิ้มแย้มน่ารัก
จากนั้น เขาคงทำการ ติดป้ายชื่อและหมายเลขที่กระเป๋าให้กับท่าน (สำหรับหมายเลขที่ว่านี้
จะเป็นหมายเลขประจำตัวของท่าน) จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทัวร์ ก็จะนัดหมายเวลาให้ท่าน
กลับมารับเอกสารอีกครั้งครับ

เมื่อเราทำการเช็คอินเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ก็จะมอบคืนเอกสารให้เราดังนี้

-พาสปอร์ต-บอร์ดดิ้งพาส (หรือบัตรผ่านขึ้นเครื่อง)

- ตั๋วเครื่องบินส่วนที่เหลือ

- แทกซ์นัมเบอร์ของสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง

ส่วนท่านที่เดินทางไปกับคณะทัวร์ ก็ต้องรอเวลาสักนิดหน่อยนะครับ เพราะทางหัวหน้าทัวร์
ที่ใจดีและน่ารักของท่านต้องเสียเวลากับ การจัดที่นั่ง บนเครื่องบิน ให้กับคณะของท่านอีกครั้ง
เพื่อความเหมาะสม ทำไมต้องจัดที่นั่ง อีกครั้ง สำหรับคณะทัวร์ เวลาทำการเช็คอิน จะทำเป็นกรู๊ป
พร้อมกันทั้งคณะ ทีนี้เวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์บัตรโดยสารขึ้นเครื่องที่เราเรียกว่า บอร์ดดิ้งพาส
เขาจะทำการพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของ นามสกุล ผู้โดยสารจาก ตัวอักษร A ไปถึง Z พิมพ์ตั๋ว
ของผู้ใหญ่ก่อนที่จะพิมพ์ของเด็ก ปัญหามันอยู่ที่ว่า เรามาด้วยกัน แต่ไม่ได้นั่งด้วยกันเพราะ
นามสกุลเรา ไม่เหมือนกัน หรือสะกดตัวอักษรตัวแรก ไม่เหมือนกัน พ่อแม่กับลูกไม่ได้นั่งด้วยกัน
เอาละสิ…ยุ่งแล้วที่นี้…ครับ.. ก็คงเป็นหน้าที่ ของหัวหน้าทัวร์ ที่จะทำการจัดที่นั่ง ให้ท่านใหม่
คงเข้าใจแล้วนะครับว่า ทำไมท่านที่เดินทางไปกับคณะทัวร์ ต้องรอเวลานาน ทำไมต้องไปตามเวลา
ที่เขานัดหมาย ทำไมต้องนั่งตาม ที่หัวหน้าทัวร์จัดให้

จากนั้นก็ทำการกรอกเอกสารของกองตรวจคนเข้าเมือง หรือที่เราเรียกกันว่าใบ ต.ม.
พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อให้เรียบร้อย อ้อ..อย่าลืมใบภาษีสนามบินนะครับ 500 บาท ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์
หน้าทางเข้าห้องตรวจหนังสือเดินทาง ส่วนท่านที่ไปกับทัวร์ก็สบายหน่อย ทางทัวร์เขาซื้อไว้ให้แล้ว
อย่าลืมรับจากหัวหน้าทัวร์นะครับตรวจเช็คดูอีกครั้งว่าเราต้องไปขึ้นเครื่องบินที่ประตูทางออก
หมายเลขอะไร เวลานัดหมายที่หน้าประตูกี่โมง และสายการบินอะไร เที่ยวที่เท่าไหร่

เอาละ…พร้อมแล้ว เข้าไปตรวจหนังสือเดินทาง ก่อนเข้าประตูเราต้องแสดง
ใบภาษีสนามบินให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนะครับ หลังเสร็จสิ้นการตรวจหนังสือเดินทางแล้ว
ก็เดินไปที่ทางเข้าประตูเครื่องบิน นะครับ แต่ถ้ามีเวลาเหลือมาก จะเลือกหาของฝากติดไม้ติดมือ
ที่ร้านค้า ปลอดภาษีอากร ก่อนก็ได้ครับ แต่อย่าช็อปปิ้งจนเกินเวลาขนาดต้อง วิ่งขึ้นเครื่องนะครับ
อายชาวบ้านเค้า และยังต้องเหนื่อยหอบอีก อ้อ... ใครจะแลกเงินก็ได้นะครับ ถ้ามีเวลาพอ