Make your own free website on Tripod.com

ทวีปออสเตรเลีย

รายชื่อประเทศในทวีปออสเตรเลีย

คิริบาส เวสเทิร์นซามัว
ตองกา โซโลมอน
ตูวาอู มาร์แชลล์
นาอูรู ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์  
ปาปัวนิวกินี  
ปาเลา  
ฟิจิ  
ไมโครนีเซีย  
วานูอาตู